Mgr. Iva Cironisová - Školní poradenství, speciálně pedagogické poradenství, logopedie

Navigace

Kontakt

mobil+420 776 688 778
mobilskolniporadenstvi
cironisova.iva
adresa

Základní škola Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72,
Žižkův Vrch

Kde nás najdete?

mapa
logopediespecialne pedagogicke poradenstviskolni poradenstvi

Provádíme diagnostiku, poradenství a následnou terapii poruch komunikačního procesu.
Zaměřujeme se na logopedickou prevenci a depistáž poruch učení na podkladě narušené komunikační schopnosti.
Logopedická diagnostika: Orientační logopedické vyšetření (V. Tomická)

Logopedická péče:
  • orofomotorická cvičení – náprava špatné či vadné výslovnosti,
  • artikulační neobratnost,
  • specifické asimilace,
  • fonematický sluch,
  • sluchová a zraková diferenciace,
  • rozvoj jazykového citu.

zpet