Mgr. Iva Cironisová - Školní poradenství, speciálně pedagogické poradenství, logopedie

Navigace

Kontakt

mobil+420 776 688 778
mobilskolniporadenstvi
cironisova.iva
adresa

Základní škola Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72,
Žižkův Vrch

Kde nás najdete?

mapa
logopediespecialne pedagogicke poradenstviskolni poradenstvi

Provádíme diagnostiku:
  • vývojových obtíží u dítěte, hledání kontextu školní neúspěšnosti
  • nadprůměrného intelektového nadání dítěte a jeho specifika
  • kariérové poradenství zaměřené na možnosti dalšího vzdělávání a volby povolání
Posouzení školní zralosti a připravenosti předškoláků:
  • úroveň a rozložení intelektových schopností
  • posouzení koncentrace pozornosti
  • audiovizuální percepce (zrakové a sluchové vnímání)
  • motorických dovedností
  • sebeobsluhy
  • sociálních dovedností a schopnosti adaptace
Nabízíme Program pro předškolní děti – příprava na školu.
Prediktivní baterie čtení (B. Lazarová).
Slabikář (A. Kupčíková).
Percepčně motorická cvičení (P. Bubeníčková).
EFT – raná traumata (S. Emmerlingová)
Možnost individuální konzultace s rodiči a dítětem při problémech ve školním i rodinném prostředí.
zpet